Baby Spa & Welness

Algemene voorwaarden

Kvk: 71265740

Definitie:

Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren is exclusief voor baby’s. In de baby spa kunnen baby’s floaten door middel van hydrotherapie in speciale jacuzzi’s waarbij voor elke baby vers schoon water in gaat.

 1. Alle afspraken van sessies kunnen kosteloos minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden per mail of telefonisch. U kunt dan een nieuwe afspraak inplannen. De klant is hier zelf verantwoordelijk voor. Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd wordt het bedrag in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor geen tegoedbonnen of terugbetalingen.
 2. Bij het laat komen op de afspraak, zal de behandeling sessie(s) ingekort worden. De reden is om de sessie van anderen niet te verstoren.
 3. Wanneer tijdig wegens omstandigheden de sessie(s) moeten worden geannuleerd kan er zonder verdere kosten de afspraak verplaatst worden. De klant is zelf verantwoordelijk om een nieuwe afspraak in te plannen.
 4. Afspraken die binnen 24 uur afgezegd worden, kunnen wij geen restitutie terugbetalingen doen en geen tegoedbonnen afgeven.
 5. Het betreden van Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren is op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, allergische reacties, vermissing of schade aan jouw eigendom.
 6. Gasten met besmettelijke ziektes, open wonden, onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen wordt de toegang geweigerd.
 7. Cadeaubonnen die aangeschaft zijn bij Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren kunnen gebruikt worden bij sessies of aanschaf producten.
 8. Onze cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Het is niet mogelijk om een tegoedbon te ontvangen van de aanbetaling.
 9. Strippenkaarten die niet gebruikt worden kunnen niet teruggenomen worden. Wel kun je deze door derden laten gebruiken.
 10. Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgiftedatum.
 11. Mocht je het bedrag van de Cadeaubon niet in één keer opmaken, mag je deze meenemen voor een volgende keer. We geven geen restbedrag terug.
 12. Voor het behandelen van een baby zal te allen tijde een ouder of verzorger ouder dan 18 jaar aanwezig zijn.
 13. Binnen Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren gaan wij allen respectvol met elkaar om. Indien dit niet het geval is en er ontstaat een onaangename sfeer heeft Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren het recht mensen te weigeren of te verwijderen uit de ruimte.
 14. Het is ten strengste verboden producten aan het bad toe te voegen, indien de klant/ wederpartij dit toch doet zullen alle kosten hieromtrent doorberekend worden naar de wederpartij
 15. De ouders/begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de baby’s.
 16. Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren is afdoende verzekerd tegen aansprakelijkheid.
 17. Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen van haar personeelsleden of door haar ingeschakelde derden voor zover zij wettelijk hiervoor aansprakelijk is, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade, waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren dekking biedt.
 18. Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren zal zorg dragen voor geheimhouding van de beschikbare gestelde gegevens en zal ook zijn medewerkers hier aan houden.
 19. Verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 20. Baby Spa en Wellness Toekomst Sterren is niet aansprakelijk voor schade aan of het zoek raken van kleding, eigen speelgoed of andere spullen die geen eigendom zijn van onze Baby Spa.
 21. Wij zijn niet aansprakelijk aan of met voertuigen van de Wederpartij, diens Gast(en) en/of derden die zich op het terrein van Baby Spa en Welness Toekomst Sterren bevinden
 22. Bij een boeking gaat de klant automatisch akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.

ONZE PARTNERS